Home > Gratis trouwen

Gratis trouwen

Het is bij de gemeente Midden-Delfland mogelijk om op maandag om 9.00 uur en 9.30 uur gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit is een eenvoudige plechtigheid van maximaal 10 minuten op het gemeentehuis van Midden-Delfland. Houdt er rekening mee dat u niet op korte termijn terecht kunt. Informeer dus op tijd.

Inplannen van een gratis plechtigheid

  1. Neem contact op met de gemeente om een beschikbare maandag te zoeken en boeken
  2. Maak daarna telefonisch een afspraak bij de gemeente om de melding in persoon te komen doen

De gratis plechtigheid

De voltrekking van een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap is heel eenvoudig. Het is in één van onze spreekkamers en duurt maximaal 10 minuten. Het is niet mogelijk om een eigen invulling te geven. Onze ambtenaar van de burgerlijke stand doet alleen het formele gedeelte. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een eigen toespraak te houden of om cadeaus te overhandigen.

Gasten

In de ruimte mogen maximaal 10 mensen aanwezig zijn. Dat is inclusief het bruidspaar en de getuigen.

Getuigen

Bij de plechtigheid zijn minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig. Als u zelf geen getuigen meeneemt, is het ook mogelijk te kiezen voor gemeentegetuige(n). Hier zijn kosten aan verbonden.

Annuleren

Als u een geboekt huwelijk of geregistreerd partnerschap niet door wilt laten gaan en annuleert, brengen wij annuleringskosten in rekening.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

Als u in de gemeente Midden-Delfland gratis gaat trouwen of uw partnerschap gaat registreren, doet u bij ons de melding van het voorgenomen huwelijk of partnerschap. Dit is ook wel bekend als in ondertrouw gaan. Daarmee geeft u officieel bij de gemeente aan dat u een verbintenis aan wilt gaan. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en of de verbintenis rechtsgeldig is.

Wanneer melding doen

Let op! In verband met het coronavirus is het doen van de melding alleen mogelijk als u binnen twee maanden gaat trouwen. Met deze tijdelijke maatregel beschermen wij uw en onze gezondheid.

Uiterlijk twee weken voor de trouwdatum moet de complete melding bij de gemeente gedaan zijn. Maar ons advies is om de melding minimaal zes weken voor de trouwdatum bij de gemeente te komen doen. Als er iets niet juist is of ontbreekt heeft u nog ruim de tijd om de melding compleet te maken. Daarmee voorkomt u dat uw gedroomde trouwdatum niet door kan gaan! Als de complete melding niet twee weken voor de trouwdatum gedaan is, kan de uitgekozen trouwdag niet doorgaan en worden annuleringskosten in rekening gebracht.

Meenemen naar de afspraak

U komt samen naar de afspraak op het gemeentehuis om de melding te doen en u neemt de volgende documenten mee:

  1. Van u allebei het paspoort of de identiteitskaart;
  2. Van alle getuigen een kopie legitimatiebewijs, van een rijbewijs of identiteitskaart ook de achterkant. (2, 3 of 4 meerderjarige getuigen);
  3. Als één van de partners niet de Nederlandse nationaliteit heeft, in het buitenland is geboren of in het buitenland woont of heeft gewoond, zijn misschien aanvullende documenten nodig. Vraag bij het Klant Contact Centrum na of u extra documenten mee moet brengen naar de afspraak.

Tijdens het gesprek kunt u een trouwboekje uitkiezen.