Home > Huwelijk of partnerschap

Huwelijk of partnerschap

U en uw partner willen uw relatie formeel regelen, dat kan door te gaan trouwen of door een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Op deze pagina leest u wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de beide vormen.

Verschillen

 • Een partnerschap wordt niet in alle landen ter wereld erkend.
 • Een huwelijk wordt altijd erkend.

 • Een partnerschap mag door een geestelijke worden ingezegend voor de wettelijke voltrekking.
 • Een huwelijk mag door een geestelijke worden ingezegend na de wettelijke voltrekking.

 • Een partnerschap hoeft niet door de rechter te worden beëindigd als u geen minderjarige kinderen hebt. Let op! Deze vorm van beëindiging wordt in het buitenland niet geaccepteerd.
 • Een huwelijk kan alleen bij de rechter door echtscheiding ontbonden worden.

Overeenkomsten

 • U heeft bij beide vormen dezelfde rechten en plichten.
 • U heeft bij beide vormen het gezamenlijke gezag over de kinderen die geboren worden tijdens de verbintenis.
 • U heeft bij beide vormen 2, 3 of 4 getuigen nodig bij de ceremonie.
 • U maakt bij beide vormen melding van de voorgenomen ceremonie bij de gemeente.
 • U moet bij beide vormen voldoen aan dezelfde voorwaarden.
 • U overlegt bij beide vormen dezelfde documenten.
 • U kunt bij beide vormen een verbintenis aangaan als u partners van hetzelfde geslacht bent.
 • U kunt bij beide vormen uw naamgebruik laten aanpassen.

Voorwaarden huwelijk en partnerschap

 • U bent allebei 18 jaar of ouder;
 • U bent niet al getrouwd of heeft nog geen geregistreerd partnerschap (waar dan ook ter wereld);
 • U ben geen directe familie van elkaar. Broers en zussen (ook door adoptie) kunnen niet met elkaar trouwen. Dit geldt ook voor ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen. Neef en nicht mogen alleen trouwen na een beëdigde verklaring dat zij uit vrije wil toestemming geven voor het huwelijk;
 • U wordt niet gedwongen om te trouwen of een partnerschap aan te gaan;
 • U heeft toestemming nodig van de curator of rechtbank als u onder curatele staat.

Omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk

Heeft u al een geregistreerd partnerschap en u wilt nu trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Hiervoor onderteken beide partners een zogenaamde omzettingsakte. U kunt de omzetting gratis op maandagochtend doen of kiezen voor een ceremonie. Deze omzetting kunt u in elke gemeente binnen Nederland regelen.

Geen melding voorgenomen huwelijk

U hoeft voor de omzetting geen 'melding van voorgenomen huwelijk' meer te doen.

Geen getuigen

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn geen getuigen nodig.

Omzettingsakte

U kunt een afschrift van de omzettingsakte aanschaffen.

Niet overal in buitenland geldig

Niet alle landen accepteren de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. Wilt u de omzetting gaan gebruiken in een ander land dan Nederland, informeer dan eerst of dat zonder problemen kan. U kunt hiervoor terecht bij de ambassade van het betreffende land. Mogelijk kunt u gebruik maken van een internationale huwelijksakte als bewijsstuk, hier staat niet op dat het een omzetting betreft.

Kosten

De kosten voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn hetzelfde als voor een normaal huwelijk; met een trouwambtenaar en een ceremonie. Ook kunt u kiezen voor de gratis mogelijkheid, dat is op maandagochtend. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum.