Home > Belangrijke telefoonnummers en hulpdiensten

Belangrijke telefoonnummers en hulpdiensten

Crisis Interventie Team Jeugd

Het kan voorkomen dat zich een situatie voordoet waarbij ouders en jeugdigen direct hulp nodig hebben. Door een onveilige situatie kan het welzijn van een kind in direct gevaar zijn. Het Crisis Interventie Team biedt hulp wanneer bijvoorbeeld een jeugdige van huis wegloopt na een ruzie, een jeugdige gewelddadig is tegen ouders of andere leden van het gezin of wanneer een kind wordt mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Het Crisis Interventie Team Jeugd is tijdens kantoortijden bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente, telefoon (015) 380 41 11. Als het gaat om een situatie die niet kan wachten tot de volgende werkdag neemt u contact op met het Crisis Interventie Team, zij zijn buiten kantoortijden bereikbaar op (070) 379 51 60.

Discriminatie, meld het bij Stichting iDb

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (Stichting iDb) is een onafhankelijk organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie in gemeente Midden-Delfland. U kunt er terecht voor al uw vragen, kosteloos advies en ondersteuning of het (anoniem) melden van discriminatie. Ga naar www.stichtingidb.nl of bel naar: 0800 - 321 86 86 (gratis).

Contactgegevens
Stichting iDb
Koninginnegracht 12b
2514 AA  ‘s-Gravenhage

Tel: 070-3028686
E-mail algemeen: info@stichtingidb.nl
E-mail klachten: klachten@stichtingidb.nl
Website: www.stichtingidb.nl

Telefonische hulpdiensten

 • Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg: 088 555 10 00
 • Bemiddeling & Mediation, hulp bij het vinden van oplossingen bij een conflict: 0800 023 32 22 (gratis)
 • GGD Haaglanden: 088 355 01 00
 • Kindertelefoon: 0800 - 04 32 (gratis)
 • Korrelatie: 0900 - 14 50 (€ 0,15/min)
 • M. (Meld Misdaad Anoniem): 0800 - 70 00 (gratis)
 • Maatschappelijk Team; Bent u bezorgd om iemand? (015) 380 41 11
 • Sensoor: 0900 - 07 67 (€0,05/min)
 • Veilig Thuis Haaglanden: Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (24 uur per dag): 0800 - 2000

 • Dierenambulance: 06 51 16 68 99
 • Meldpunt voor dierenmishandeling/verwaarlozing: 144

Toezicht Wmo-voorzieningen

Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is bij de hulpverlening aan u of uw familie? Dan kunt u daar melding van maken.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens