Home > Collectief Aanvullende Verzekering (CAV)

Collectief Aanvullende Verzekering (CAV)

Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland heeft, in samenwerking met DSW Zorgverzekeraar, een extra zorgverzekering samengesteld: de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV). De CAV Midden-Delfland is een pakket aan vergoedingen bovenop de aanvullende verzekering die u zelf heeft afgesloten bij DSW Zorgverzekeraar.

Wat zijn de voordelen van de CAV Midden-Delfland?

 De CAV Midden-Delfland maakt het u gemakkelijk. U kunt bij één loket (DSW) terecht voor alle kosten die vanuit de zorgverzekeraar en/of de CAV Midden-Delfland worden vergoed.

De CAV Midden-Delfland is gratis. Vanuit de CAV Midden-Delfland krijgt u kosten vergoed, die u anders zelf moet betalen, bijvoorbeeld de kosten van een bril. Ook krijgt u € 10,- korting op uw maandpremie.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de CAV voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Midden-Delfland;
  • U heeft een laag inkomen en geen vermogen. Hoe hoog uw inkomen en vermogen mag zijn, leest u hieronder;
  • U heeft een ziektekostenverzekering bij DSW Zorgverzekeraar, aangevuld met een AV-Standaard of AV-Top verzekering en
  • U heeft geen betalingsachterstand bij DSW.

Een overzicht van de specifieke bedragen:

Wat is een laag inkomen?  

Vanaf 1 januari 2019 geldt dat u een laag inkomen heeft, als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. De bijstandsnormen voor 2019 zijn nog niet bekend. Om u een indicatie te geven, zijn dit de bedragen voor 2018, inclusief vakantiegeld:

Laag inkomen
Volwassenen van 21 tot pensioengerechtigde leeftijd
Voor alleenstaanden € 1.230,66
Voor gehuwden/samenwonenden € 1.758,08
Volwassenen van pensioengerechtigde leeftijd
Voor alleenstaanden  € 1.377,36
Voor gehuwden/samenwonenden   € 1.876,15

Vermogen

Overig vermogen alleenstaande    €   6.120,-
Overig vermogen alleenstaande ouder  € 12.240,-
Overig vermogen gehuwden  € 12.240,-

Twee pakketten

De gemeente biedt samen met DSW twee verschillende pakketten aan.

  • De CAV Midden-Delfland in combinatie met de AV-Standaard van DSW geeft u onder andere vergoedingen voor  diverse tandartskosten en een bril.
  • Heeft u veel medische kosten? Bijvoorbeeld omdat u bepaalde medicijnen slikt? Dan kunt u gebruik maken van de CAV Midden-Delfland op de AV-Top van DSW.  

Onder het kopje Documentatie vindt u een overzicht van alle vergoedingen van de twee pakketten.

Wat zijn de kosten?

U betaalt zelf de premie voor de basisverzekering en de AV-Standaard of de AV-Top. De gemeente betaalt de kosten van de CAV Midden-Delfland.

Ook korting op de premie

Als u in aanmerking komt voor de CAV Midden-Delfland krijgt u per maand ook €10,- korting op uw premie. Zo bent u voor een lager bedrag beter verzekerd tegen ziektekosten.

Niet verzekerd bij DSW?

Het gaat om een overeenkomst tussen de gemeente en zorgverzekeraar DSW. Heeft u geen ziektekostenverzekering bij DSW? Dan komt u niet in aanmerking voor de CAV Midden-Delfland. U kunt eventueel in december uw huidige verzekering opzeggen en alsnog een ziektekostenverzekering afsluiten bij DSW. Daarna kunt u ook gebruik maken van de CAV Midden-Delfland.

Veranderingen op 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 geeft de gemeente geen bijzondere bijstand meer voor medische kosten. Verwacht u medische kosten te maken? Maak dan gebruik van de CAV Midden-Delfland. Of breidt uw eigen ziektekostenverzekering uit met een goede aanvullende verzekering.

Aanvragen?

De CAV vraagt u aan bij de gemeente. Bij het Team Uitvoering – Werk en Inkomen kunt u een aanvraagformulier opvragen. U kunt hen bereiken via (015) 380 42 32 of (015) 380 42 42 of via het e-mailadres werkeninkomen@middendelfland.nl.

Documentatie

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens