Home > Informatie eikenprocessierups

Informatie eikenprocessierups

Sinds begin jaren '90 spreidt de eikenprocessierups zich uit over Nederland. Lange tijd leek het erop dat de rups beperkt zou blijven tot de zuidelijke provincies. Inmiddels komt de soort echter vrijwel overal in Nederland voor, sinds 2009 ook in de regio Haaglanden. De brandharen die de eikenprocessierupsen bij zich dragen kunnen voor veel overlast zorgen bij mens en dier. Op deze internetpagina informeren wij u over deze rupsensoort en lichten wij toe hoe we de overlast beperken en wat u zelf hieraan kunt doen. Ook informeren wij u over de actuele situatie in onze gemeente.

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes in de toppen van vooral
eikenbomen legt. Van april tot begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Aanvankelijk zitten ze hoog in de boom en zijn ze nauwelijks waarneembaar. Nadat de rupsen groeien en een aantal keer zijn verveld komen ze samen en vormen grote nesten op de stam van de boom. De nesten zijn qua grootte vergelijkbaar met een grote tennisbal (in extreme gevallen de grootte van een voetbal). In deze nesten verpoppen de rupsen zich tot nachtvlinders. De eikenprocessierups moet niet verward worden met de spinselmot. De rups van de spinselmot is onschadelijk en kan verschillende soorten bomen en struiken inpakken in spinsel.

Actuele situatie in onze gemeente

Via de onderstaande link vindt u een kaart waarop alle locaties met eikenprocessierupsen aangegeven die bij de gemeente bekend zijn. Door op een locatie te klikken, kunt u per locatie zien welke maatregelen wij hebben genomen.

Locaties eikenprocessierups Midden-Delfland (via Google maps) 

Gezondheidsklachten

Wanneer de eikenprocessierupsen volwassen zijn dragen zij een grote hoeveelheid brandharen bij zich. Deze brandharen zijn microscopisch klein (het zijn dus niet de zichtbare haren die de rups ook op zijn rug heeft).
Op de onbedekte huid geven de brandhaartjes een sterk jeukende, rode uitslag. In de ogen geven ze rood ontstoken oogwit en een branderig gevoel. Bij inademing van de haren kunnen irritaties en ontstekingen ontstaan van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen. Vermijd daarom elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met vrijgekomen brandharen en lege nesten. De overlast van de brandharen van de rups start meestal in mei en loopt door tot en met augustus. Voor meer informatie over gezondheidsklachten en het beperken daarvan, kunt u terecht op de website van GGD Haaglanden (http://www.ggdhaaglanden.nl/).

Wat doet de gemeente

De gemeente Midden-Delfland houdt zo goed mogelijk in de gaten hoe de rupsensoort zich over onze gemeente verspreidt en probeert de overlast in te schatten op basis van waarnemingen en overleg met andere gemeenten. Bestrijding heeft tot doel om de overlast zoveel mogelijk te beperken, het is niet mogelijk om de rupsen geheel uit te roeien omdat de soort zich over het hele land heeft verspreid. Per locatie wordt bepaald of bestrijding mogelijk en noodzakelijk is. In sommige gevallen is bestrijding niet noodzakelijk of mogelijk, in dergelijke gevallen worden waarschuwingsborden geplaatst.
De gemeente kan de rupsen op twee manieren bestrijden. Op de plekken die in het vroege voorjaar bekend zijn wordt preventief bestreden. De bomen worden hiervoor met een biologisch middel bespoten. Deze methode past binnen het gemeentelijk beleid van natuurvriendelijk groenbeheer. Op plekken waar de rups pas later in het jaar wordt ontdekt, worden de rupsen en hun nesten met een speciale machine verwijderd. De personen die deze machine bedienen dragen hiervoor beschermende kleding omdat zij anders in direct contact komen met de brandharen van de rupsen.

Wat kunt u doen?

De medewerkers van de gemeente in de buitendienst letten extra op de eventuele aanwezigheid van de eikenprocessierups. U kunt ze helpen signaleren. Heeft u de eikenprocessierups gezien? Waarschuw dan de gemeente, telefoonnummer (015) 380 41 11 of stuur een melding in via onze website.  Heeft u de eikenprocessierups in uw tuin aangetroffen? Laat u zich dan goed informeren door de gemeente over een veilige en efficiënte wijze van de bestrijding. Laat in elk geval de rupsen met rust, en vermijd contact met nesten en spinsels.

Hoe kunt u contact met de rups vermijden?

Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar strip de huid met plakband en spoel daarna met lauw water. Spoel ook de ogen goed met lauw water. Was zo nodig ook kleren (liefst op 60 graden Celsius). Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met menthol kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens