Home > Onderzoek woonwensen jongeren

Onderzoek woonwensen jongeren

Jongeren, vertel ons jullie woonwensen!

De gemeente Midden-Delfland is gestart met een online enquête om inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren. Alle jongeren in Midden-Delfland tussen de 18 en 27 jaar worden opgeroepen om de enquête in te vullen.

Woonwensen jongeren

In de afgelopen maanden hebben jongeren uit Midden-Delfland laten weten dat zij bijna geen geschikte woning kunnen vinden in Midden-Delfland. Deze signalen neemt de gemeente serieus. Wethouder Annemiek de Goede: “We zijn benieuwd wat de woonvraag van jongeren precies is. Niet iedere jongere verstaat namelijk hetzelfde onder het begrip 'starterswoning'. De term wordt gebruikt voor zowel huur- als koopwoningen in alle soorten, maten en prijscategorieën. Ook worden daarbij wel eens prijzen genoemd waarvan je je moet afvragen of die reëel zijn. Om er achter te komen wat jongeren precies  willen, houden wij de enquête. We hopen dat veel jongeren deze enquête in gaan vullen.”

De uitkomsten van deze enquête gebruiken we om te onderzoeken of onze huidige bouwplannen aansluiten bij de wensen van jongeren in onze gemeente. Door de beperkte bouwruimte in de dorpen zullen keuzes moeten worden gemaakt.

Enquête

De enquête is te vinden op www.middendelfland.nl/woonwensen. De enquête kan tot 15 juni ingevuld worden.

Dit is voor jongeren hét moment om aan de gemeente te laten weten welke woonwensen je hebt. Doe mee!