Home > Voor inwoners > Ligplaats (woon)boot of ander vaartuig, toestemming

Ligplaats (woon)boot of ander vaartuig, toestemming

 • Wat is het?

  U heeft een vergunning nodig als u met een vaartuig (bijvoorbeeld een motorjacht of zeilboot) een ligplaats inneemt.

 • Hoe werkt het?

  Rechtsgrond

  1. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen burgemeester en wethouders gebieden van het openbare water aanwijzen waar u alleen met een vergunning met een vaartuig een ligplaats mag innemen. Het college heeft in Midden-Delfland alle wateren aangewezen.
  2. De gemeente heeft regels vastgesteld voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig. (Het Vergunningen- en Handhavingsbeleid ligplaatsen voor vaartuigen in de gemeente Midden-Delfland. )

  De gemeente kan een vergunning weigeren in het belang van

  1. De openbare orde, volksgezondheid en milieuhygiëne.
  2. In het belang van het voorkomen of beperken van overlast.
  3. in het belang van veiligheid op het openbaar water.
  4. indien het vaartuig, hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving dit naar oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
  5. indien er sprake is van strijdigheid met het door het college vastgestelde ligplaatsenbeleid.

  De gemeente kan beperkingen opleggen met betrekking tot het soort en het aantal vaartuigen dat een ligplaats mag innemen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraag aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Geef hierbij de volgende informatie:

  • omschrijving van uw vaartuig
  • de plek waar u wilt liggen met uw woonboot of vaartuig
  • hoe lang u de ligplaats wilt gebruiken
 • Formulieren

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens