Home > Tijdelijk extra huishoudelijke hulp

Tijdelijk extra huishoudelijke hulp

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het schoonmaken van uw huis? Bent u een mantelzorger? Of heeft u juist een mantelzorger die er even tussenuit wil? Dan komt u misschien in aanmerking voor een tijdelijke huishoudelijke hulp voor maar € 7,50 per uur.

Voor wie?

U kunt gebruik maken van de regeling voor tijdelijke huishoudelijke hulp wanneer u:

  • mantelzorger bent en overbelast dreigt te raken,
  • Wmo-cliënt bent en graag extra ondersteuning wilt inkopen naast uw huidige hulp,
  • tijdelijk extra hulp kunt gebruiken. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of als uw mantelzorger op vakantie gaat.

Wat houdt de regeling in?

U kunt in principe 20 uur huishoudelijke hulp inkopen tegen het voordelige tarief van € 7,50 per uur. Wanneer het nodig is, is verlenging mogelijk. Maar omdat het om een tijdelijke proef gaat, hebben wij een maximum aantal uren beschikbaar. Op is op.

Voor deze hulp heeft u geen Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning) nodig. Ook maakt het niet uit hoe hoog uw inkomen is.

Aanvragen

Heeft u interesse in de voordelige huishoudelijke hulp? Dan kunt u zich hiervoor melden bij één van de thuiszorgorganisaties van de gemeente Midden-Delfland. Verderop vindt u de contactgegevens.

Voordelig betrouwbare hulp

Om werkgelegenheid te behouden, krijgen Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland in  2016 extra geld van het rijk voor huishoudelijke hulp. De gemeenten en thuiszorgorganisaties gebruiken dit geld om inwoners tijdelijk de gelegenheid te geven om betrouwbare hulp in het huishouden in te schakelen, tegen het voordelige tarief van  € 7,50 per uur in 2016.

Samen de zorg vernieuwen

In Midden-Delfland moet iedereen zoveel mogelijk in staat zijn om zijn eigen leven te leiden. Daarvoor is de hele samenleving aan zet. We vragen inwoners om eerst samen met mensen uit hun directe omgeving te kijken naar wat zij zelf nog kunnen regelen. Lukt dat niet, dan staan de gemeente en haar partners klaar. De proef Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is een van de eerste innovaties op het gebied van huishoudelijke hulp. Inwoners die gebruik maken van dit aanbod helpen mee om zo samen met gemeente en haar partners de zorg te vernieuwen en beschikbaar te houden.

Thuiszorgaanbieders Midden-Delfland

Hierbij een overzicht van de aanbieders van thuiszorg in Midden-Delfland:

Alfa & Zorg

www.alfazorg.nl

Tel: 0294-48 26 64

Axxicom

www.axxicom.nl

Tel: 010-298 14 10

DPC Thuiszorg

www.dpcthuiszorg.nl

Tel: 036-844 97 28

Florein Thuiszorg

www.florein.nl

Tel: 070-300 48 00

Hoek Helpt

www.hoekhelpt.nl

Tel: 070-219 08 10

Pieter van Foreest Thuiszorg

www.pietervanforeest.nl
Tel: 015-515 50 00

Stichting Hulp en Zorg

www.hulpenzorg.nl

Tel: 023-554 31 15

Thuiszorg Inis

www.thuiszorginis.nl

Tel:  079-890 11 08

Tzorg

www.tzorg.nl

Tel: 088-002 55 00

Vitaal Thuiszorg

www.vitaalthuiszorg.nl 

Tel: 0315-22 00 73

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de huishoudelijke hulp? Dan kunt u contact opnemen met Mantelzorg Midden-Delfland.

Mantelzorg Midden-Delfland

www.mantelzorgmiddendelfland.nl

Tel. 06-10 37 90 80

Was&Koffie

Naast deze tijdelijke mogelijkheid voor voordelige huishoudelijke hulp bestaat er in Midden-Delfland ook hulp in de vorm van Was & Koffie. Koffie drinken terwijl iemand anders uw was doet? Dat kan in De Kickerthoek in Den Hoorn.

Prijslijst:

Wassen en drogen € 3,50

Strijken (per stuk) € 0,50

Halen en brengen € 2,50

Openingstijden

Maandag t/m donderdag, 9.00 uur - 15.30 uur

Prins Willem Alexanderhof 2 in Den Hoorn

Meer informatie is te vinden op www.mijndoel.info 

Download de folder