Home > Vervoerproject De Mus

Vervoerproject De Mus

Wat is De Mus?

De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners  die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. In de opstartfase was De Mus alleen beschikbaar in Den Hoorn en Schiplui­den. Nu rijdt er ook een Mus in Maasland. De Mus is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Midden-Delfland, DOEL, Pieter van Foreest en Stichting Welzijn Midden-Delf­land.

Voor wie is De Mus?

De Mus is voor inwoners  die iets willen ondernemen, maar moeite hebben om daar zelfstandig te komen. Zo kunt u bijvoor­beeld vanuit Schipluiden en Den Hoorn naar activiteiten gaan in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, naar exposities in Op Hodenpijl, boodschap­pen doen of op bezoek gaan bij familie, vrienden en kennissen. Vanuit Maasland kunt u bijvoorbeeld naar activiteiten in Singelhof gaan of boodschappen doen in Koningshoek in Maassluis. Op deze manier kunt u actief blijven, ook als u ergens niet zelfstandig kunt komen. Er kun­nen in totaal drie personen meerijden. U kunt dus met iemand samen gaan.

Wanneer rijdt De Mus?

De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag van 9. 00 uur tot 17.00 uur.

Waar rijdt De Mus?

Met De Mus kunt u in Schipluiden of Den Hoorn reizen, maar ook tussen Den Hoorn en Schipluiden.

Het werkgebied van De Mus is uitgebreid met een stukje van de Dijkshoornseweg en de Laan van Groenewegen, direct grenzend aan Den Hoorn. Dit gebied is bij de herindeling van de gemeente overgegaan naar Delft. Hier wonen mensen die daar al heel lang wonen en met hun sociale leven (en familie) nog steeds verbonden zijn met Den Hoorn. De Mus biedt dus ook voor deze mensen een passende oplossing.

Inmiddels kunt u ook in Maasland reizen met De Mus. Deze Mus brengt u ook naar winkelcentrum Koningshoek in Maassluis of naar het gemeentehuis in Schipluiden.

Hoe kunt u reserveren?

U boekt een rit op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur of tussen 13.00 uur en 15.00 uur via het telefoonnummer 06 20 77 83 70. Of u stuurt een mailtje naar DeMus@ggz-delfland.nl. Een rit kan op zijn vroegst een week van te voren besteld worden en uiterlijk 2 uur van te voren. Het kan voor komen dat u een rit wilt boeken op een tijdstip dat De Mus al be­zet is. U kunt dan samen met de telefoniste zoeken naar een oplossing.

In een kort animatiefilmpje leggen we u nogmaals uit hoe u De Mus kunt reserveren. (Deze film is gemaakt op het moment dat u alleen nog in Schipluiden en Den Hoorn De Mus kon gebruiken. Inmiddels rijdt er ook in Maasland een Mus.)

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens