Home > Voorkom stookoverlast

Voorkom stookoverlast

Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?

Het stoken van hout kan voor de omwonenden overlast opleveren. De overlast kan ontstaan door de samenstelling van de rook of verminderde verspreiding van de rookgassen.

De samenstelling van houtrook wordt beïnvloed door de kachel, het rookkanaal, de gebruikte brandstof en het stookgedrag.

Overlast door houtrook kan ontstaan als de rookgassen uit de schoorsteen zich niet voldoende verspreiden en bijvoorbeeld bij uw buren terechtkomen.  De weersomstandigheden (mist/windstilte) en de stookduur kunnen daarbij een rol spelen. Ook de hoogte van  de schoorsteen, de omliggende bebouwing, of andere obstakels, zoals bomen, kunnen de verspreiding van de (rook)gassen verminderen.

Door op een juiste manier te stoken kan overlast worden voorkomen.

Goed stoken kan worden samengevat als: stoken met een kachel op bedrijfstemperatuur, gebruik van droog schoon hout, rekening houden met de weersomstandigheden, beperken van de stookduur tot een paar uur per dag en zorgen voor een goede verspreiding van de rookgassen.

Stooktips

 • Stook niet bij windstil of mistig weer.
  Door gebrek aan wind of bij mist blijven rookgassen om het huis hangen. Dit is schadelijk voor uw gezondheid en voor die van uw buren. Een windkracht van minder dan 2 op de schaal van Beaufort wordt beschouwd als windstil weer.
 • Stook alleen droog, onbehandeld hout. Afval (geverfd of geïmpregneerd hout, plastic, enz.) verbranden is verboden.
  Alleen gekloofd hout, dat minimaal twee jaar buiten onder een afdak te drogen heeft gelegen en niet te dik is (max. 7 cm), is geschikt voor uw open haard of houtkachel. U herkent droog hout aan scheuren en loszittende schors. Het stoken van nat hout zorgt voor onvolledige verbranding. Bovendien geeft nat hout veel minder warmte af en leidt het stoken van nat hout eerder tot roetaanslag en schoorsteenbranden. Stook geen hout dat geverfd, gebeitst of geïmpregneerd is. Ook sloophout, multiplex en spaanplaat zijn niet geschikt. Hierbij kunnen (zeer) schadelijke stoffen, zoals chloorverbindingen, PAK's en zware metalen vrijkomen.
 • Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes.
  Het vuur aanmaken met vloeibare stoffen is uit den boze. Een goede methode is beginnen dik hout op de as, daarop losse houtjes en aanmaakblokjes en steek dit aan. Volg de vulinstructies van de kachelleverancier of fabrikant. Stapel het hout losjes, zodat de lucht er goed bij kan.
 • Zorg voor volledige luchttoevoer.
  Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen volledig open als u begint met stoken. Goede houtkachels zijn voorzien van regelbare kleppen, waarmee de luchttoevoer kan worden geregeld. Zet ook deze kleppen volledig open tijdens het stoken. Als het vuur te heet wordt, kunt u minder brandstof toevoegen. Verminder dan niet de luchttoevoer. Deze omstandigheden zijn met een open haard niet te realiseren.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt.
 • Controleer regelmatig of u goed stookt.
  U kunt eenvoudig zelf controleren of u goed stookt. Loop even naar buiten om de kleur van de rook uit uw schoorsteen te controleren. Kleurloze rook wijst op een goede verbranding. Gekleurde rook (wit, grijs, zwart, blauw) duidt er op dat de verbranding slecht is. De vlam in de houtkachel moet heldergeel zijn en niet flakkeren. Een oranje, onregelmatige vlam duidt op een niet volledige verbranding. Verbeter bij donkere rook of oranje vlammen de luchttoevoer.
 • Bij het stoken komen schadelijke stoffen vrij. Bovendien verbruikt een open haard veel lucht. Een houtkachel verbruikt veel minder lucht dan een open haard. Ventileer de woning voortdurend door een raam of deur op een kier te zetten tijdens het stoken.
 • Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
  Als u een houtvuur tempert door de luchttoevoer te verminderen, komen veel schadelijke stoffen vrij. Laat het vuur daarom vanzelf uitbranden.
 • Laat minstens één keer paar jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman.
  Regelmatig uw schoorsteen laten vegen voorkomt problemen.
 • Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen.
  In veel gevallen heeft een kachel een te grote capaciteit. Het wordt dan al snel te warm tijdens het stoken, waardoor u het vuur gaat temperen (smoren). Hierdoor komen er veel meer schadelijke stoffen vrij omdat sprake is van onvolledige verbranding. Op Internet zijn verschillende sites met een rekentool of een grafiek waarmee u de benodigde capaciteit kunt berekenen, in de praktijk is het beter om een specialist in te schakelen hiervoor. Deze specialist kan uw situatie als geheel beoordelen en u adviseren.
 • Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw haard of kachel.
  Met een goed afgestemde en geïsoleerde schoorsteen en rookkanaal worden de rookgassen op de juiste manier afgevoerd. Dit is belangrijk voor uw eigen gezondheid en voor het voorkomen van schoorsteenbranden. Laat een installateur bepalen of uw schoorsteen en rookkanaal geschikt is. Een rookkanaal dat te laag is, of dicht in de buurt van omliggende panden is aangebracht, kan een oorzaak zijn van overlast omdat de houtrook zich niet goed kan verspreiden. Ook een regenkap op het rookkanaal kan de uitstroom van de rookgassen belemmeren en een reden zijn voor een slechte verspreiding.
 • Zorg ervoor dat de plaats van de uitmonding van het rookkanaal voldoet aan de normen.

Raadpleeg de stookwijzer

Het is belangrijk dat u niet stookt op momenten dat het door de weersomstandigheden niet aan te raden is omdat de schadelijke stoffen dan in de directe omgeving blijven hangen. Hiervoor is de Stookwijzer ontwikkeld:  www.stookwijzer.nu. Deze geeft op postcodeniveau aan of het op basis van de lokale luchtkwaliteit en de windkracht aan te raden is om op dit moment te stoken of niet.
De Stookwijzer maakt gebruik van de actuele luchtkwaliteitsindex van het RIVM en de actuele windsnelheid. Elk uur wordt de informatie ververst. Zo krijgt u een actueel lokaal advies voor het stoken van hout.

Melden van rookoverlast bij de gemeente

Bij rookoverlast kunt u het beste eerst proberen dat samen met de stoker op te lossen. Vaak weet uw buurman namelijk niet dat hij overlast veroorzaakt. Lukt dat niet? Neemt u dan even contact op met de gemeente via 015 380 41 11, of stuurt u een e-mail naar gemeente@middendelfland.nl. De gemeente monitort en evalueert de binnenkomende meldingen en volgt de landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens