Home > Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Vanuit de taak als waterkwaliteitsbeheerder doet het Hoogheemraadschap van Delfland onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in zijn beheergebied. Het onderzoek heeft onder andere tot doel inzicht te verkrijgen in de actuele waterkwaliteit en het effect van maatregelen op de kwaliteit van oppervlaktewater.

Uit het onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit wel verbeterd maar nog niet voldoet aan de normen. De waterkwaliteit wordt in het gebied van Delfland vooral beïnvloed door meststoffen (stikstof en fosfaat) en bestrijdingsmiddelen.

Het Hoogheemraadschap heeft diverse acties ondernomen om de waterkwaliteit in het gebied verder te verbeteren.

Meer algemene informatie over waterkwaliteit kunt u terug vinden op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland: www.hhdelfland.nl

Informatie over  het onderzoek naar de waterkwaliteit in 2014 kunt u vinden op: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/delflands-water-moet-nu-schoner