Home > Zonne-energie

Zonne-energie

Er zijn twee mogelijkheden om zonne-energie te gebruiken als bron van energie: zonnepanelen en warmteboilers. Hierbij komen er geen broeikasgassen vrij zoals koolstofdioxide. Een zonnepaneel zet de zonnestralen om in elektriciteit. Een warmteboiler zet de zonnestalen om in warmte. Door het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler wekt u duurzame energie op en zorgt u voor een verminderde CO2-uitstoot van uw huishouden. Helaas zijn niet alle daken geschikt voor zonne-energie. Onder meer de ligging van het dak is daarbij bepalend.

Interesse? Op de website van de woonwijzerwinkel kunt u meer lezen over de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler. Of laat gelijk een vrijblijvende en gratis dakenscan voor u woning maken, dit doet u door het invullen van uw postcode en huisnummer. Deze dakenscan levert u inzicht in de terugverdientijd van diverse zonnepanelen.  

De woonwijzerwinkel is een regionaal (energie-)loket. De gemeente Midden-Delfland is aangesloten bij de woonwijzerwinkel om haar inwoners te voorzien van passend en vrijblijvend advies over duurzame energiezaken zoals: minder energie verbruiken, zelf energie opwekken, duurzaam verbouwen en wooncomfort.

Bomen en Zonnepanelen

De gemeente ontvangt steeds vaker verzoeken om bomen te verwijderen of te snoeien vanwege schaduwwerking op zonnepanelen. De gemeente vindt zowel groen en bomen als duurzame energie belangrijk. Het vellen van bomen, enkel om reden van het plaatsen van zonnepanelen, staat haaks op het duurzaam groenbeleid dat de Gemeente Midden-Delfland hanteert. Om die reden kent gemeente Midden-Delfland de volgende uitgangspunten:

  1. Bestaande situaties, de bestaande boom gaat vóór en wordt behouden. Ook als de boom in de toekomst nog zal groeien. Bij de plaatsing van zonnepanelen moet daar rekening mee worden gehouden.
  2. Nieuwbouw, op nieuwbouwlocaties waar bomen worden aangeplant, wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen en/of de eventuele plaatsing daarvan, bijvoorbeeld in het programma van eisen voor in-/externe projectontwikkelaars.
  3. Herinrichting, bij herinrichting van gebieden waar bomen gekapt of gesnoeid moeten worden, gelden dezelfde regels als voor nieuwbouwlocaties. Als het vanuit herinrichtingsplannen niet nodig is om bestaande bomen te kappen of te snoeien of als herbeplanting op de locaties van de oude bomen plaatsvindt, gelden dezelfde regels als voor bestaande situaties.

Meer informatie vindt u in de Notitie “Uitgangspunten bomen in relatie tot zonnepanelen” die u onderstaand kunt downloaden.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens